Referenties

Vebego - Voerendaal

Voor deze relatie hebben wij in de diverse Benelux vestigingen de telefonie geïntegreerd in de kantoorautomatisering. Dankzij video o.a. videoconferencing en Microsoft Lync is de interne communicatie tussen de medewerkers van de diverse vestigingen versneld en is het aantal reiskilometers drastisch gedaald. Bovendien wordt er nu efficiënter gewerkt wat het bedrijfsresultaat uiteraard ten goede komt.

Balanz – Heerlen

Voor deze relatie hebben wij geadviseerd bij de keuze voor een ERP pakket. Dit is een geïntegreerde ICT oplossing voor de productie, logistiek en administratie. De complete onderbouwing van de aanbieding is geanalyseerd en beoordeelt. Vooral in de afspraken die in de SLA (Service-Level Agreement) waren geregeld heeft MAO/B ICT veel tijd geïnvesteerd. Tijdens het proces bleek dat de leverancier zijn SLA (onbewust) niet op orde had. Uiteindelijk is dus voor alle partijen de beste oplossing gevonden en vastgelegd in de Service-Level Agreement.

Starmans Daken - Kerkrade

Voor deze relatie (inderdaad een familielid) zijn de bedrijfsprocessen gereorganiseerd en opnieuw ingericht. Er werd veel te veel tijd besteed aan het maken van offertes, werkopdrachten, het maken van facturen en het voeren van de financiële administratie. Het gebeurde allemaal in afzonderlijke omgevingen, zonder afstemming.

De efficiëntieverbetering van de administratieve reorganisatie leverde een tijdwinst van 50% op. Hierbij ging het vooral om het inrichten van een proces waarmee offerte, facturen en de overige financiële administratie in dezelfde omgeving plaatsvonden. Nu de doorloopsnelheid is vergroot wordt gewerkt aan het koppelen van de overige bedrijfsprocessen (o.a. inkoop) binnen de nieuwe administratieve organisatie.

Internationale dienstverlener

(Naam op verzoek klant onherkenbaar gehouden)

Deze grote organisatie kende diverse vestigingen die deels met een eigen ICT omgeving werkten. Allereerst is onderzocht of het aanschaffen van een geheel nieuw eigen platform de juiste oplossing zou bieden. Dat bleek niet het geval, uiteindelijk is geadviseerd een gekozen voor een IAAS platform (Infrastructure As a service). In goed Nederlands zou je dit een private cloud kunnen noemen. Het beheer van deze omgeving is uitbesteed aan een derde partij.

Het betreft eigenlijk een veel voorkomend probleem dat ook redelijk eenvoudig is op te lossen. De (tijd)winst die met enkele, redelijk beperkte, ingrepen te behalen is maakt echter duidelijk dat met dit soort ICT aanpassingen niet te lang gewacht moet worden.