Strategische Partners

De wereld van vandaag is een wereld van co-creatie en partnering. In deze context is MAO/B constant op zoek naar partners en wordt ook zelf regelmatig benadert door kandidaat-partners. MAO/B is voortdurend in gesprek met potentiele strategische partners over samenwerking op projectbasis of langere termijn.

Logo Mabs 4.0 met link naar de websiteEen treffend voorbeeld van intensieve, strategische samenwerking is Mabs 4.0, het bedrijf van Leon Beerendonk. Mabs 4.0 is naast advies op dagelijkse basis of op projectbasis ook over zeer vooruitstrevend in de uitgebreide wereld van de communicatie- en informatietechnologie. MAO/B is op het terrein van gedetailleerde en diepe technische infrastructurele kennis complementair aan de binnen Mabs 4.0 aanwezige kennis en ervaring. Daarom treedt MAO/B op als “Trusted Associate Partner” van Mabs 4.0.

Wij werken in multidisciplinaire projectteams voor wat betreft complementaire kennis en ervaring samen voor steeds meer projecten o.a. in “Facilities & Services”, “Handel & Industrie” en “Public Services”. Het blijkt een zeer vruchtbare samenwerking te zijn die in de toekomst maximaal geïntensiveerd zal worden.